Jak jsme již dříve slíbili, tak komplexní analýzu jde udělat vždy jen v okamžiku, kdy není otevřen žádný obchod. Tento okamžik nastal prakticky poprvé až teď, takže si můžeme udělat onen komplexní rozbor, až teprve nyní.

Alespoň můžeme ukončit ty neopodstatněné dohady jednoho obchodníka, který stále tvrdil, že nechceme zveřejnit podrobné výsledky, a že něco tajíme a další podobné věci a nedokázali jsme mu vysvětlit, že ty výsledky by stejně nedávali smysl. Tímto ho zdravíme a doufám, že už i on uvidí, že naše signály zdarma prostě jsou profitující a mají své výsledky.

Můžeme si tedy ty výsledky konečně spočítat a mít další referenční bod pro následující obchodování k dalšímu referenčnímu bodu.

Zhodnocování v procentech je potřeba brát jinak, než jako směrodatný výsledek, jelikož záleží na použitých financích a tak i procentuální hodnoty se u každého stejně budou lišit, ale uvedeme je, aby jste měli alespoň představu.

Období o které se aktuálně jedná je od 3.1.2011 až do 9.9.2011
Velikost obchodovaných lotů je "neomezená", jen je nutno dodržet základní pravidlo, že na velikost každého 1 nano lotu je dobré počítat s 200 USD a velikost lotu se po dobu obchodování nemění. Obchoduje se jak long i short a to případně i zároveň.

Techniky obchodované na signálech jsou typu Price Action a prakticky ke každému signálu je i graf, který ukazuje názorně i situaci a pomáhá s orientací. Zároveň je vysvětlen vstup i výstup z obchodu, aby si trader mohl sám vyhledávat další obchodní příležitosti.

Další informace a diskuzi k signálům naleznete na fóru

vysledky signaly hodnoty

vysledky signaly pary

vysledky signaly graf