money calculatorTento návod priblíži , ako jednoduchým spôsobom si vypočítate potrebný Margin (maržu) na otvorenie obchodnej pozície (objednávky) u spoločnosti Liteforex.

Obsah:

Margin (marža) - je vlastne zábezpeka , ktorú od Vás požaduje maklér (broker) keď chcete otvoriť obchodnú pozíciu (lot, minilot, microlot, nanolot).Veľkosť sumy tejto zábezpeky Vám je dočasne zablokovaná z Vašej celkovej sumy na účte. Po uzavretí obchodej pozície (je jedno či v zisku alebo v strate) sa táto zábezpeka okamžite vracia na Váš účet.
Veľkosť požadovanej marže je možno veľmi jednoducho vypočítať pomocou obchodíckej kalkulačky na stránkach Liteforex na adrese http://www.liteforex.org/calculator.php

obchodnicka kalkulacka

V Okne symbol si vyberieme požadovaný menový pár na ktorom budeme otvárať obchodnú pozíciu, napr. EUR/USD
V okne pre Volume zadávame objem, ktorý hodláme obchodovať:
1 = 1 lot (pre lepšie pochopenie je možné povedať, že pri tomto objeme pohyb 1 pip bude predstavovať pohyb 10 USD)
0.1 = 1 minilot (pri tomto objeme pohyb 1 pip bude predstavovať pohyb 1 USD)
0.01 = 1 microlot (pri tomto objeme pohyb 1 pip bude predstavovať pohyb 0.1 USD)
0.001 = 1 nanolot (pri tomto objeme pohyb 1 pip bude predstavovať pohyb 0.01 USD)
Zvolíme si Leverage (páku) podľa toho ako sme si otvorili účet, všeobecne ale platí, čím vyššia páka, tým je potrebný menší margin pre otvorenie obchodnej pozície.
Klikneme Calculate a kalkulačka Vám podľa aktuálnej tržnej ceny vypočíta potrebný Margin, v tomto prípade teda 266.27 USD pri otváraní pozície s 1 veľkým lotom. Pri otváraní pozície na Lite účtoch, napríklad pri obchodovanom objeme 1 nanolot budete potrebovať iba 0.26 USD.
*V prípade nejasností, podnetov, alebo návrhov, nás neváhajte kontaktovať v príslušnej časti fóra.

*V prípade nejasností, podnetov, alebo návrhov, nás neváhajte kontaktovať v príslušnej časti fóra.