středa duben 01, 2020
Home  >  Podpora  >  PAMM účet  >  PAMM všeobecné otázky na které je dobré znát odpověd

Pokud se budete chtít ještě na něco zeptat napište na fórum či pošlete email a my případně další otázky a odpovědi doplníme. Sledujte proto i fórum.

Co je to vlastně PAMM účet?
PAMM účet je speciální obchodní vazba vytvořená jako součást MT4 platformy.

Tento účet propojuje jeden obchodní účet s jedním investičním účtem či účty. Obchody na PAMM účtu provádí manažer a zisk takto vygenerovaný je v poměrném podílu přenesený na každý investorský účet tohoto PAMM účtu. Minimální velikost investice je 10 USD.

Investor neprovádí žádné obchodní transakce, stačí mu jen investovat s úspěšným manažerem. Nemusí také čekat na Rollover své investice na manažerský účet, investice je počítána ihned po přenosu na manažerský účet zcela automaticky. Jakmile jsou finance připsané na PAMM účet, modul ovládající PAMM účet ihned automaticky nastaví velikost transakcí podle procent investovaných prostředků. Od tohoto okamžiku budou procentuální výnosy PAMM účtu totožné s výnosy investovaných financí.

Rovněž není žádné omezení ohledně výběru financí. Investor může kdykoli vybrat všechny své investice, které byli na PAMM účtu použité a přenést je na svůj účet, aniž by musel čekat na Rollover. To platí i pro velké částky. Na PAMM investorských účtech není riziko spojené s výběrem velkých částek tj. riziko Margin Call, jako na klasických účtech. Manažer nemůže ovlivnit množství financí, které se chystáte investovat nebo vybrat z PAMM účtu. Nemá žádné nástroje, aby to dokázal udělat.

Manažer řídí finanční prostředky efektivním způsobem, jelikož není ovlivněn upravováním velikosti transakcí v závislosti na vkladech a výběrech investorů. Manažer dokonce nepotřebuje vůbec vědět, kolik peněz je na PAMM účtu investováno či kdo a kdy se k účtu investorsky připojil. Veškerá činnost je dělána zcela automaticky v manažerském modulu. Tato skutečnost odstraňuje negativní psychologický tlak, protože manažer vidí na PAMM účtu stále stejnou balance a tím, může nerušeně používat MM na těchto údajích. Toto rovněž umožnuje použití AOS, bez nutnosti jejich úprav. Procesy jsou tedy stejné jako na běžném účtu.

Jaké je spojení mezi manažerem a investorem?
Systém svěřených financí na LiteForex byl vytvořený na základě rozsáhlé analýzy PAMM a LAMM technologií. Snažili jsme se využít toho nejlepšího z obou systémů a integrovat je dohromady. To nám umožnilo vytvořit flexibilní systém splňující všechny požadavky manažerů i investorů v systému svěřených financí. Zajímavostí je, že manažer nemusí měnit velikost kontraktu na PAMM účtu, v závislosti na hodnotě investovaných financí, který tak nekolísá. Veškerá činnost běžné práce je uskutečňována přímo v manažerském modulu a to zcela automaticky. Manažerský modul v okamžiku vkládání i vybírání financí zcela automaticky nastavuje velikost kontraktů otevřených pozic. Riziko Margin call v tomto případě neexistuje, i když se největší investor rozhodne vyzvednout finance z PAMM účtu, jelikož obchodní systém manažera není závislý na velikosti investovaných financí. Hlavní výhoda pro investora je časová nezávislost, může se kdykoli svou investicí připojit a kdykoli ji může vyzvednout, neexistuje žádný penále za předčasné stažení investic. V okamžiku vytvoření investice na PAMM účet jsou investice připsané ihned při načtení financí či hned po interním převodu z osobního účtu. Stejným způsobem funguje i výběr investice z PAMM účtu pomocí žádosti v klientském kabinetu. Všechny tyto skutečnosti dovolují investorovy flexibilní řízení svých investic i v případě nepřiměřených aktivit manažera na manažerském účtu, či přehnaném očekávání výsledků.

Jak je zajištěn spolehlivý chod systému?
Funkční principy spolehlivého obchodování nabízeného LiteForex se liší od jiných na trhu, především propojení výhod PAMM a LAMM technologií a nabízejí možnosti:

  • Vkládání financí na účet v jakémkoli vyhovujícím čase.
  • Libovolně velká investovaná částka, minimálně však 10 USD.
  • Na žádost investora si investor sám může provést kdykoli Rollover zcela automaticky.
  • Kdykoli vybrat finance, které nejsou v daném okamžiku vázány v obchodech.
  • Žádné pokuty za předčasné výběry.
  • Automatizované obchodování pomocí AOS bez dodatečných úprav těchto systémů nebo překompilování spouštěného kódu.
  • Automatické přičítání poplatků.
  • Eliminace rizika spojených s chybou lidského faktoru (obzvláště důležitá skutečnost, pokud je na účtu mnoho investorů).


Manažerský modul PAMM účtu bere v úvahu všechny investiční účty, zahrnuté do PAMM tak, jako by se jednalo o jeden účet. I přes to, že manažer obchoduje na obchodním účtu balance a hodnota účtu není závislá na množství investic. Tak je odstraněn efekt Margin Call pokud by se hodnota příliš snižovala, to také vylučuje možnost deficitu potencionálního zisku, pokud se k účtu připojí investor s velkými financemi. V okamžiku, kdy se změní balance PAMM účtu, manažerský modul nastaví pozice podle velikosti investorových investic na účtu.

Tyto vlastnosti pomáhají docílení korelace mezi PAMM účtu a investičním účtu. Taktéž se jednodušeji vytvářejí investice, jelikož není potřeba brát v potaz velikost investice či neobchodních rizik.

Jaké je obchodní období a co je to Rollover PAMM účtu?
Obchodní období je doba, která začíná v okamžiku vkladu na PAMM účet a končí v okamžiku provedené nejbližšího Rollover.
Rollover je procedura, kterou může spustit jak manažer, tak i investor onoho PAMM účtu. To umožňují podmínky členství na PAMM účtech mezi všemi zúčastněnými stranami. Výpočet a připsání provizí se děje právě v tento okamžik při provedení Rollover.
Existují dva typy Rollover:

  • Rollover provede investor, provede se vypořádání jen mezi manažerem a investorem, který provedl Rollover na tomto PAMM účtu.
  • Rollover provede manažer, provede se vypořádání mezi manažerem a všemi investory tohoto PAMM účtu.

Jak je zobrazován PAMM účet a jak je monitorován?

Už při zakládání PAMM účtu si může manažer zvolit, zda jeho PAMM účet bude veřejný pro potencionální investory nebo ne. Zveřejnění znamená, že účet bude monitorován a vytvoří se vlastní sekce na fóru forum.liteforex.org , kde může manažer s investory či kdokoli jiný diskutovat o tomto PAMM účtu.

Při zakládání si vyberete z 3 možností:

A. (Do not hide the account) – neskrývat účet

B. (Hide the account) – skrýt účet

C. (Hide account from all, except investors.) – skrýt pro všechny mimo investorů

V Případě A bude účet přístupný veřejnosti a bude monitorován, zároveň se vytvoří sekce na fóru.

V případě B nebude účet přístupný nikomu a ani nebude monitorován. Tato varianta slouží manažerovy k testování funkcí.
V případě C není účet monitorován, ale je přístupné zobrazení pro investory, který mají investováno na tomto PAMM účtu. Sekce na fóru není vytvořena. Tato volba je vhodná pro manažery, kteří nechtějí mít větší počet investorů a nepotřebují komunikovat na fóru s klienty.
Mód zobrazení může být kdykoli později změněn.

V případě A je ještě možnost určit, zda budou či nebudou zobrazena data obchodních transakcí, pro potřeby skrytí obchodní strategie. Opět je možné vybrat si z 3 možností:

1. (Do not hide) – Neskrývat
2. (Hide transaction from all except investors) – Zobrazovat transakce pouze investorům
3. (Hide transactions from all with no exception) – Nezobrazovat transakce nikomu


V případě, že jste si zvolili volbu A nebo B je možné zapnout ochranou dobu pro nezobrazení trvající 5 minut. Pokud bude zapnuta tato volba, nebudou se nikdy zobrazovat otevřené pozice a jakmile se pozice uzavře, bude zaznamenána ve statistikách až po uvedeném intervalu.

Jak jsou řešeny podíly a jaké jsou hodnoty podílů?
(Share) Podíl ukazuje procentuální účast na PAMM účtu. Počet investorských podílů představuje procentuální hodnotu podílu co vlastní investor na PAMM účtu. Množství investorského příjmu je vypočítáváno podle množství investorského podílu.

Hodnota podílu ukazuje profitabilitu PAMM účtu v zadaném čase a vypočítává se Profitabilita +100.

Pokud je PAMM účet monitorován, hodnota tohoto podílu je rovna 100 USD.
Hodnota podílu může kolísat v závislosti obchodních operací manažera. Hodnota podílu není závislá na vkladu či výběru z fondů, či na vkladech a výběrech z investičních fondů zahrnutých v PAMM účtu.

Komunikaci k PAMM účtům naleznete na našem fóru:
http://forum.liteforex.cz/index.php/board,22.0.html

iconNa našich stránkách naleznete video návody pro začínající obchodníky v českém a slovenském jazyce. Video návody jsou svým rozsahem vytvářeny tak, aby i začínající obchodník porozuměl myšlence, která je mu prezentována a umožnili jsme tak všem se plnohodnotně zapojit do ziskového obchodování na Forexu. Každý video návod má ikonu čtverečku se čtyřmi obloučky, která vám rozšíří video na celou obrazovku, pro větší zobrazení, je to ona ikona vedle reproduktorku. Klávesa Escape (Esc) vrátí video do normálního módu. V případě, že něčemu nerozumíte navštivte naše fórum nebo nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře či Podpory Live.

rulicka

Máme vytvořené fórum pro všechny uživatele Forexu, kteří mají zájem si rozvíjet vlastní znalosti. Případně na fóru je společná komunita lidí s různými zkušenostmi a každý může využívat této možnosti příjímání nových informací nebo naopak pomoci jiným s jejich problémem.
Na fóru je i uzavřená speciální sekce pro obchodníky s česko-slovenskou podporou, kteří se registrovali přes www.liteforex.cz Tito obchodníci mají k dispozici další ještě více cennější informace jako je: Podpora Live účtů, Vstupy pro obchody, Obchodní signály, Programování MT4, Skripty a indikátory

100 33

Při vložení financí na účet, dostáváte nevídaný kreditní bonus ve výši 10% vkládané částky, zcela zdarma. Například při vložení 300 USD dostáváte bonus 30 USD.
Rovněž získáváte bezplatnou možnost účastnit se soutěží o věcné nebo peněžité hodnoty.
Při založení LITEForex účtu získáváte bonus v podobě 5 USD.
Všechny akce platí vždy do odvolání a mohou být případně kdykoli zastaveny. Na aktuální probíhající akce se podívejte do sekce Novinky a Akce .

MENU

Přihlášení/registrace

follow me

Podpora Live

image

Ideální testování a obchod

Účet skupiny LITEForex je vytvořen především pro začínající obchodníky, ale mohou ho využívat i zkušení obchodníci, především pokud chtějí automatizovaně testovat své nebo cizí obchodní systémy.

Hlavní výhoda LITEForex řízeného účtu je, že minimální potřebný vstupní vklad je jen 10 USD.

Při vložení financí na účet dostáváte nevídaný kreditní bonus až ve výši 30% vkládané částky, zcela zdarma.  

Rovněž získáváte bezplatnou možnost účastnit se soutěží o věcné nebo peněžité hodnoty. 

 

 

Hlavní výhody pro Vás

* Podpora v českém a slovenském jazyce
* Obchodování již od 10 USD
* Žádné poplatky za Forex obchodování
* Nepřekonatelné fixní BID a ASK spready
* Okamžitá Forexová exekuce
* Žádné ruční zásahy (Dealing desk)
* Nejlepší výběr Forexových účtů
* Rozsáhlá škála Forexových obchodních nástrojů
* Nejpopulárnější obchodní platforma
* Dedikované Forex obchodní servery
* Zkušená zákaznická podpora
* Široké možnosti společenství
* Velká péče o začínající obchodníky
* Speciální výukové videonávody
* Možnost snadného testování strategií a programování

Výhody naší podpory

Pokud použijete založení a otevření účtu z tohoto přímého odkazu je vám poskytována speciální podpora v českém a slovenském jazyce.

Zároveň získáváte přístup k bonusovým materiálům, určených výhradně pro tyto české a slovenské obchodníky.

Rovněž získáváte možnost přístupu do chráněných sekcí na fóru určeného jen pro ověřené obchodníky s českou a slovenskou podporou.

Tato podpora je poskytována pro tyto registrované uživatele zcela ZDARMA.


 

 

Provozní informace

Devizové obchodování na FOREX je velmi spekulativní a zahrnuje významné riziko ztráty.

Jakékoli údaje jsou poskytovány, tak jak jsou a slouží výhradně pro informační účely a nejsou určeny pro obchodní účely nebo rady.

Chyby a nepřesnosti vyhrazeny.

V případě, že vznikne rozpor, je vždy platná informace na hlavních stránkách firmy LiteForex .

Provozovatel české a slovenské podpory neposkytuje žádné přímé či nepřímé finanční služby a nemá přístup k financím klientů.