středa duben 01, 2020

Jak se registrovat jako investor?

Abyste se mohli zaregistrovat jako investor, musíte se přihlásit do klientského kabinetu a kliknout na link (Open Investment Account) Otevřít investiční účet. Do kabinetu se dostanete přímo kliknutím na tento odkaz . Pro otevření účtu můžete použít náš návod na otevření LIVE účtu.


Pro spuštění investování si vyberete manažera, který bude řídit vaše investice, které máte vložené na investičním účtu.
Uvědomte si, že spuštění investování začne ihned, jakmile vložíte na investiční účet, aniž by to musel manažer jakkoli schvalovat. To znamená, že jestliže má manažer otevřené nějaké obchodní pozice, ihned dojde k synchronizaci s vaším investorským účtem v poměru dle vzorce:

Investiční podíl = množství investic / hodnota majetku na manažerském účtu

Co je to investorský osobní účet?
Investorský osobní účet, je účet vytvořený při registraci klienta jako investora a umožňuje přenosy financí mezi investičními účty pomocí interních převodů. Účet můžete navýšit nebo z něj vybírat všemi dostupnými platebními systémy včetně bankovního převodu. Není však možno převádět finance z obchodních účtů na investorské účty a naopak.

Jak investovat do fondů a vybírat investici?
Před tím, než budete provádět tyto operace, musíte být přihlášen v klientském kabinetu, do kabinetu se dostanete přímo kliknutím na tento odkaz . Pro otevření účtu můžete použít náš návod na otevření LIVE účtu.
Finance mohou být uloženy na investiční účty všemi dostupnými prostředky nacházející se v části Deposit. Můžete také použít (Internal transfer) vnitřní převod, pokud máte prostředky na svém osobním investorském účtu.

Existují dvě možnosti jak vybírat finance podle toho co chcete udělat.

A) Vybrat jen část financí z investičního účtu. Například zisk, který vygenerovala investice na nějakém PAMM účtu. Pak použijete odkaz (Partial Funds Withdrawal) https://secure.liteforex.com/profile/pamm-accounts/withdraw

B) Úplné stažení všech financí z investičního PAMM účtu. V tomto případě se investiční PAMM účet uzavře a další investice na tento účet již nebudou možné. V tomto případě použijte odkaz (Detach Investment from account PAMM) https://secure.liteforex.com/profile/pamm-accounts/detach ale pozor na tuto činnost je nevratná.

Co je zůstatek a jak se počítají finance na investičním účtu?
(Balance of Investment account) zůstatek na investičním účtu ukazuje finance vložené na investiční účet. Vypočítá se podle vzorce:
Celkové množství všech vkladů – množství vybraných financí + množství následně vkládaných financí

Zůstatek (balance) na účtu bude 0 hned v okamžiku otevření účtu a bude se:


1. zvětšovat s postupem času

1.1. financemi přijímanými od investora

1.2. financemi zvyšovanými na konci obchodního intervalu vypočítané následně:

1.2.1. jestliže hodnota majetku investičního účtu je větší, než hodnota zůstatku na účtu:
Zvýšení investic = Equity (majetek) – zůstatek na účtu

1.2.2. jestliže hodnota majetku investičního účtu je menší, než hodnota zůstatku na účtu:
Zvýšení investic = 0

2. zmenšovat s postupem času

2.1. financemi vybranými investorem

(Equity of investment account) majetek investičního účtu, ukazuje okamžitý aktuální stav majetku na investičním účtu. Hodnota investičního účtu ukazuje aktuální stav investic a odpovídá poměru investovaných financí v závislosti na držených pozicích investorem.

(Equity) majetek investičního účtu = množství podílu držených investorem * hodnota podílu

Majetek (equity) na účtu bude 0 hned v okamžiku otevření účtu a bude se:

3. zvětšovat s postupem času

3.1. financemi přijímanými od investora

3.2. Kladným zhodnocováním financí na investičním účtu:

4. zmenšovat s postupem času

4.1. financemi vybranými investorem a vypočítá se následovně:

4.1.1. jestliže (balance) zůstatek na investičním účtu je menší, než (equity) majetek investičního účtu:
množství sníženého majetku = množství požadované vybrat investorem

4.1.2. jestliže (balance) zůstatek na investičním účtu je větší, než (equity) majetek investičního účtu:
množství sníženého majetku = množství požadované vybrat investorem * (equity) majetek / (balance) zůstatek

4.1.3. negativním obchodním výsledkem na investičním účtu.

4.1.4. odměnou manažerovy

Zvyšování financí na investičním účtu během posledního obchodování se vypočítá následovně:

Například v daném okamžik je na (balance) zůstatku obchodního účtu manažera hodnota 16694 jednotek.
Investor vloží na finanční účet 5000 USD a propojí ho s účtem manažera, kde je například poplatek manažerovy 10% ze zisku. (balance) zůstatek na investorském účtu bude 29,9508805 podílu = 5000 USD / 166,94 USD. V okamžiku, kdy se účet manažera dostane na hodnotu 21454 jednotek, bude neustále zůstatek (balance) na investičním synchronizován s účtem manažera v aktuálním čase: 6425,6619 = 29,6508805 * 214,54 USD. Zvýšení na investičním účtu bude 1425,6619 USD = (214,54 – 166,94) * 5000. Investorovi bude z této sumy stržena odměna manažerovy 142,56619 = 10%. Čistý zisk tedy bude 1283,09571 USD. Po odečtení poplatků bude na účtu 6283,09571 USD (původně to bylo 5000 USD) což je původní vklad + čistý zisk.

Co je to sdílení a hodnota podílu?
Podíl ukazuje poměr investic na PAMM účtu. Velikost investičního podílu představuje procento financí, které investor vlastní na PAMM účtu. Množství příjmu investora je vypočítávané v souladu s tímto podílem, který investor vlastní.

(Value of share) Hodnota podílu je indikátor, který ukazuje profitabilitu PAMM účtu ve zvoleném časovém intervalu. Vypočítává se následovně:
Hodnota podílu = Profitabilita + 100

V okamžiku spuštění monitorování PAMM účtu je hodnota podílu rovna 100 USD.

Hodnota podílu kolísá v důsledku obchodních aktivit manažera. Hodnota podílu nezávisí na vkladech a výběrech na PAMM účet nebo výběrech či vkladech na investiční účty zahrnutý v PAMM účtu.

Je možné omezit obchodní rizikovost investice?
K tomu aby investor mohl omezit potencionální ztráty, si může investor stanovit limit rizikové úrovně v procentech zůstatku na investičním účtu (ze začátku je to z vkladu). Pokud finance jsou menší nebo stejné jako zůstatek na investorském účtu, vynásobí se úrovní rizika a vydělí 100.:

Zůstatek na investorském účtu <= (level of risk) úroveň rizika% * (balance) hodnota investičního účtu / 100

Pak se investice odpojí od PAMM účtu. Finance, které zůstanou na účtu, se vrátí investorovy *.

*) Kontrola úrovně rizika je stanovena pro všechny investorské účty a je prováděna každých 5 minut. Proto skutečná hodnota na účtu může být menší, než je indikována.

Můžete také nastavit hodnotu očekávaného zisku investice v procentech zůstatku na investorském účtu, tak že investice se odpojí od PAMM účtu při dosažení požadované úrovně. Pokud finance na investičním účtu jsou větší nebo stejné jako zůstatek na investičním účtu, vynásobí se úrovní očekávaného zisku a vydělí 100:

Zůstatek na investorském účtu >= (level of expected profit) úroveň očekávaného zisku% * (balance) hodnota investičního účtu / 100

Pak se investice odpojí od PAMM účtu a ukončí se dohoda mezi investorem a manažerem. Poté budou zbývající finance vráceny investorovi. Po finálním vypořádání bude investiční účet převeden do archivu*.

*) Kontrola úrovně očekávaného zisku je stanovena pro všechny investorské účty a je prováděna každých 5 minut. Proto skutečná hodnota na účtu může být větší, než je indikována.

Kdy mohu vybrat všechny finance, případně jen jejich část?
Investor může kdykoli zadat pokyn k výběru financí z investičního účtu a to buď všechny finance, nebo jen jejich část. Obchodní období se ukončí v okamžiku potvrzení žádosti o výběr nebo oddělením od PAMM účtu. Nejdříve se přihlásíte do klientské sekce. Jestliže budete chtít vybrat všechny finance, klikněte na odkaz „Full withdrawal from PAMM account”, v případě výběru jen části financí použijte odkaz “Partial withdrawal”.

Mohu investovat u několika manažerů?
Ano můžete otevřít několik investičních účtů připojených k různým manažerům. Můžete dosáhnout maximální efektivity vložených investic s minimálním rizikem, pokud jsou investice rozděleny mezi několik manažerů.

Komunikaci k PAMM účtům naleznete na našem fóru:
http://forum.liteforex.cz/index.php/board,22.0.html

iconNa našich stránkách naleznete video návody pro začínající obchodníky v českém a slovenském jazyce. Video návody jsou svým rozsahem vytvářeny tak, aby i začínající obchodník porozuměl myšlence, která je mu prezentována a umožnili jsme tak všem se plnohodnotně zapojit do ziskového obchodování na Forexu. Každý video návod má ikonu čtverečku se čtyřmi obloučky, která vám rozšíří video na celou obrazovku, pro větší zobrazení, je to ona ikona vedle reproduktorku. Klávesa Escape (Esc) vrátí video do normálního módu. V případě, že něčemu nerozumíte navštivte naše fórum nebo nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře či Podpory Live.

rulicka

Máme vytvořené fórum pro všechny uživatele Forexu, kteří mají zájem si rozvíjet vlastní znalosti. Případně na fóru je společná komunita lidí s různými zkušenostmi a každý může využívat této možnosti příjímání nových informací nebo naopak pomoci jiným s jejich problémem.
Na fóru je i uzavřená speciální sekce pro obchodníky s česko-slovenskou podporou, kteří se registrovali přes www.liteforex.cz Tito obchodníci mají k dispozici další ještě více cennější informace jako je: Podpora Live účtů, Vstupy pro obchody, Obchodní signály, Programování MT4, Skripty a indikátory

100 33

Při vložení financí na účet, dostáváte nevídaný kreditní bonus ve výši 10% vkládané částky, zcela zdarma. Například při vložení 300 USD dostáváte bonus 30 USD.
Rovněž získáváte bezplatnou možnost účastnit se soutěží o věcné nebo peněžité hodnoty.
Při založení LITEForex účtu získáváte bonus v podobě 5 USD.
Všechny akce platí vždy do odvolání a mohou být případně kdykoli zastaveny. Na aktuální probíhající akce se podívejte do sekce Novinky a Akce .

MENU

Přihlášení/registrace

follow me

Podpora Live

image

Ideální testování a obchod

Účet skupiny LITEForex je vytvořen především pro začínající obchodníky, ale mohou ho využívat i zkušení obchodníci, především pokud chtějí automatizovaně testovat své nebo cizí obchodní systémy.

Hlavní výhoda LITEForex řízeného účtu je, že minimální potřebný vstupní vklad je jen 10 USD.

Při vložení financí na účet dostáváte nevídaný kreditní bonus až ve výši 30% vkládané částky, zcela zdarma.  

Rovněž získáváte bezplatnou možnost účastnit se soutěží o věcné nebo peněžité hodnoty. 

 

 

Hlavní výhody pro Vás

* Podpora v českém a slovenském jazyce
* Obchodování již od 10 USD
* Žádné poplatky za Forex obchodování
* Nepřekonatelné fixní BID a ASK spready
* Okamžitá Forexová exekuce
* Žádné ruční zásahy (Dealing desk)
* Nejlepší výběr Forexových účtů
* Rozsáhlá škála Forexových obchodních nástrojů
* Nejpopulárnější obchodní platforma
* Dedikované Forex obchodní servery
* Zkušená zákaznická podpora
* Široké možnosti společenství
* Velká péče o začínající obchodníky
* Speciální výukové videonávody
* Možnost snadného testování strategií a programování

Výhody naší podpory

Pokud použijete založení a otevření účtu z tohoto přímého odkazu je vám poskytována speciální podpora v českém a slovenském jazyce.

Zároveň získáváte přístup k bonusovým materiálům, určených výhradně pro tyto české a slovenské obchodníky.

Rovněž získáváte možnost přístupu do chráněných sekcí na fóru určeného jen pro ověřené obchodníky s českou a slovenskou podporou.

Tato podpora je poskytována pro tyto registrované uživatele zcela ZDARMA.


 

 

Provozní informace

Devizové obchodování na FOREX je velmi spekulativní a zahrnuje významné riziko ztráty.

Jakékoli údaje jsou poskytovány, tak jak jsou a slouží výhradně pro informační účely a nejsou určeny pro obchodní účely nebo rady.

Chyby a nepřesnosti vyhrazeny.

V případě, že vznikne rozpor, je vždy platná informace na hlavních stránkách firmy LiteForex .

Provozovatel české a slovenské podpory neposkytuje žádné přímé či nepřímé finanční služby a nemá přístup k financím klientů.